Veelgestelde vragen

Wat is de Veiligheidsladder?

De veiligheidsladder is een instrument wat gebruikt wordt om veiligheidsgedrag binnen een organisatie te meten. Hierbij wordt specifiek gekeken naar het niveau van bewustzijn, houding en gedrag van de (externe) medewerkers van een organisatie. Doordat het een trapsgewijze opmaak heeft (5 treden) is het voor een organisatie mogelijk om op zijn eigen niveau te werken aan de beheersing en verbetering van het veiligheidsgedrag. Het is een schema wat wordt beheerd door het NEN.

Voor wie is de Veiligheidsladder?

ProRail heeft de Veiligheidsladder ontwikkeld voor het spoor. Sinds juni 2016 heeft ProRail de Veiligheidsladder ondergebracht bij de NEN. Doordat de NEN schemabeheerder is geworden kan de veiligheidsladder gebruikt worden door alle bedrijven. Er zijn geen beperkingen ten aanzien van type activiteit of omvang van de organisatie.

Hoe ziet een audit eruit?

Voor een geheel overzicht verwijzen we u graag naar de pagina certificeren.

Hoe lang is een certificaat geldig?

Na elke audit wordt een certificaat verstrekt met een looptijd van 1 jaar. Iedere audit mag gezien worden als een initiële audit. Bij de herhalingsaudits wordt beoordeeld of het oorspronkelijke niveau nog steeds wordt behaald, indien wordt vastgesteld dat het niveau is gedaald, kan dit eventueel leiden tot een trede verlaging. Een verhoging van de trede is alleen mogelijk indien dit van te voren is aangevraagd middels een offerteaanvraag.

Wat is een CI?

Een certificatie instelling is een organisatie die zich bezighoudt met het vaststellen van conformiteit middels een audit. Het uitvoeren van een audit is een objectief en onafhankelijk proces waarbij de werkwijze wordt gehanteerd zoals is beschreven in de ISO 17021-1:2015.

Wie zijn bevoegd u te certificeren?

Enkel die certificatie instellingen die hiervoor bevoegd zijn verklaard door de NEN mogen u certificeren voor de veiligheidsladder. De controle hierop is mogelijk via de website van het NEN.

Wie is de schemabeheerder?

Sinds juni 2016 vervult het NEN de rol van schemabeheerder.

Wie kan u ondersteunen/begeleiden bij het opzetten van de Veiligheidsladder?

Voor advieswerk kunt u terecht bij adviseurs/adviesbureaus. Het is niet mogelijk om advies te krijgen van een Certificerende Instelling, gezien zij niet bevoegd zijn hun eigen werkzaamheden te beoordelen.

Zijn er trainingen voor bedrijven die gecertificeerd zijn of die zich willen laten certificeren op de Veiligheidsladder?

Er worden diverse trainingen georganiseerd voor bedrijven. Bekijk het gehele aanbod op www.veiligheidsladder.nl/Traingen. Staat u training er niet bij? Neem contact op via info@veiligheidsladder.nl

Waar kan ik vragen stellen over de norm, begeleiding, certificeren, ervaringen etc.?

Deze website heeft als doel kennis en ervaringen met elkaar te delen. Bij vragen aan collega-bedrijven, opdrachtgevers, CI’s, auditoren, de schemabeheerder etc. vewijzen we u graag naar de pagina www.veiligheidsladder.nl/Komincontact.